PERSOANE DECORATE

A. Ordine naționale

 1. Ordinul Național "Steaua României"
 2. Ordinul Național "Serviciul Credincios"
 3. Ordinul Național "Pentru Merit"

B. Ordine pe domenii de activitate

 1. Ordinul "Meritul Agricol"
 2. Ordinul "Meritul Cultural" (Categoria A - "Literatura")
 3. Ordinul "Meritul Cultural" (Categoria B - "Muzica")
 4. Ordinul "Meritul Cultural" (Categoria C - "Artele plastice")
 5. Ordinul "Meritul Cultural" (Categoria D - "Arta spectacolului")
 6. Ordinul "Meritul Cultural" (Categoria E - "Patrimoniul cultural național")
 7. Ordinul "Meritul Cultural" (Categoria F - "Promovarea culturii")
 8. Ordinul "Meritul Cultural" (Categoria G - "Cultele")
 9. Ordinul "Mertitul Cultural" (Categoria H - "Cercetarea științifică")
 10. Ordinul "Mertitul Cultural" (Categoria I - "Arhitectura")
 11. Ordinul "Meritul Diplomatic"
 12. Ordinul "Meritul Industrial și Comercial"
 13. Ordinul "Meritul pentru Învățământ"
 14. Ordinul "Meritul Sanitar"
 15. Ordinul "Meritul Sportiv"

C. Ordine militare de pace

 1. Ordinul "Virtutea Militară"
 2. Ordinul "Virtutea Aeronautică"
 3. Ordinul "Virtutea Maritimă"
 4. Ordinul "Bărbăție și Credință"
 5. Ordinul "Meritul Sanitar"

D. Medalii naționale

 1. Crucea Națională "Serviciul Credincios"
 2. Medalia Națională "Serviciul Credincios"
 3. Medalia Națională "Pentru Merit"

E. Medalii pe domenii de activitate

 1. Medalia "Meritul Agricol"
 2. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria A - "Literatura")
 3. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria B - "Muzica")
 4. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria C - "Artele plastice")
 5. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria D - "Arta spectacolului")
 6. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria E - "Patrimoniul cultural național")
 7. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria F - "Promovarea culturii")
 8. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria G - "Cultele")
 9. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria H - "Cercetarea ștințifică")
 10. Medalia "Meritul Cultural" (Categoria I - "Arhitectura")
 11. Medalia "Meritul Diplomatic"
 12. Medalia "Meritul Industrial și Comercial"
 13. Medalia "Meritul pentru Învățământ"
 14. Medalia "Meritul Sanitar"
 15. Medalia "Meritul Sportiv"

F. Medalii militare de pace

 1. Medalia "Virtutea Militară"
 2. Medalia "Virtutea Aeronautică"
 3. Medalia "Virtutea Maritimă"
 4. Medalia "Bărbăție și Credință"
 5. Medalia "Meritul Sanitar"

G. Decorații comemorative

 1. Medalia "Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945"
 2. Ordinul "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989"
 3. Medalia Comemorativă "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

H. Decorații militare de război

I.  Decorații acordate unor drapele

J. Decorații acordate persoanelor care intră sub incidența Legii nr. 182/2002