Istoricul decoraţiilor în uz

Descriere istoric decorații

La scurt timp după schimbarea de regim din decembrie 1989, atribuţiile referitoare la instituirea şi conferirea decoraţiilor aveau să fie asumate, prin Decretul-Lege nr. 2/1989, de către Consiliul Frontului Salvării Naţionale, ca organ al puterii de stat. De jure, situaţia avea să rămână neschimbată până la intrarea în vigoare a Constituţiei din 1991, al cărei text va preciza că atribuţiile conferirii decoraţiilor şi titlurilor de onoare îi reveneau Preşedintelui României (art. 94 lit. a)...

Citește mai mult