LEGISLAŢIA PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE DECORAŢII

A. Generalităţi

Legea nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României (republicare);

​ Legea nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României (versiunea iniţială);

​​ Legea nr.612/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;

​​ Legea nr.352/2002 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;

​​​ Legea nr.50/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;

​​​ Legea nr.181/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;

​​​ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;

​​​ Legea nr.153/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;

Hotărârea Guvernului nr. 1511 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare ale ordinelor naţionale Steaua României, Serviciul Credincios şi Pentru Merit

​​ Legea nr.233/2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii;

​​​ Legea nr.189/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice.

 

B. Decoraţii naţionale

​​Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României";

​​​ [Legea de modificare] [Republicarea legii] Legea nr.77/1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua României";

​​ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale "Serviciul Credincios";

​​ Legea nr. 543/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale "Serviciul Credincios";

​​ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale "Pentru Merit";

​​ Legea nr. 542/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale "Pentru Merit";

​​ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale "Pentru Merit" şi a anexelor nr.1 si 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale "Serviciul Credincios";

​​ Legea nr. 537/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale "Pentru Merit" şi a anexelor nr.1 si 2 la Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale "Serviciul Credincios".

 

C. Decoraţii comemorative

​​ Legea nr.1/1996 privind instituirea "Ordinului Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989";

​​ Hotărârea Parlamentului României nr.10/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile de atribuire a "Ordinului Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", descrierea şi modul de purtare a însemnului ordinului (pentru acordarea acestei decoratii, a se vedea şi Art.3, alin.(1)-(3), din Legea nr. 341/2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989);

​​ Legea nr.68/1994 privind infiinţarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945";

​​ Legea nr.194/1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945";

​​ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste";

​​ Legea nr.767/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativa a Rezistenţei Anticomuniste";

​​ Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu";

​​​ Legea nr.146/2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu".

 

D. Decoraţii militare de pace

​​ Legea nr.459/2002 privind Ordinul "Virtutea Militară" şi Medalia "Virtutea Militară";

​​ Legea nr.460/2002 privind Ordinul "Virtutea Aeronautică" şi Medalia "Virtutea Aeronautică";

​​ Legea nr.461/2002 privind Ordinul "Virtutea Maritimă" şi "Medalia Virtutea Maritimă";

​​ Legea nr.528/2003 privind Medalia "Bărbăţie şi Credinţă";

​​​ Legea nr.413/2004 privind Ordinul "Bărbăţie şi Credinţă".

 

E. Decoraţii civile pe domenii de activitate

​​ Legea nr.8/2003 privind Ordinul "Meritul Cultural" şi  Medalia"Meritul Cultural";

​​ Legea nr.591/2003 pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul "Meritul Cultural" şi  Medalia"Meritul Cultural";

​​ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2799/2003 pentru aprobarea condiţiilor în care se conferă Ordinul "Meritul Cultural" şi Medalia "Meritul Cultural", pe categoriile corespunzatoare activităţilor specifice şi conexe domeniului cultural;

​​ Legea nr.9/2003 privind Ordinul "Meritul Sportiv" şi Medalia "Meritul Sportiv";

​​ Legea nr.539/2003 privind Ordinul "Meritul Sanitar" şi Medalia "Meritul Sanitar";

​​ Legea nr.489/2004 pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul "Meritul Sanitar" şi Medalia "Meritul Sanitar";

​​ Legea nr.220/2004 privind Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" şi Medalia "Meritul pentru Învăţământ";

​​ Legea nr.267/2004 privind Ordinul "Meritul Agricol" şi Medalia "Meritul Agricol";

​​ Legea nr.392/2004 privind Ordinul "Meritul Industrial şi Comercial" şi Medalia "Meritul Industrial şi Comercial";

​​​ Legea nr.572/2004 privind Ordinul "Meritul Diplomatic" şi Medalia "Meritul Diplomatic";

​​​ Legea nr. 107/2020 privind Ordinul "Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social".

 

F. Decoraţii militare de război

​​ Legea nr.517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război;

​​​ Legea nr. 327/2003 privind Ordinul"Mihai Viteazul".

 

G. Semne onorifice

​​​ Legea nr.573/2004 privind Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri - abrogă Ordonanţa Guvernului nr.104/2000, aprobată prin Legea nr.650/2001 (modificare prin Legea nr.189/2011);

​​ Legea nr.574/2004 privind Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri - abrogă Ordonanţa Guvernului nr.105/2000, aprobată prin Legea nr.651/2001 (modificare prin Legea nr.189/2011);

​​ Legea nr.221/2004 privind Semnul Onorific "Vulturul României" (modificată prin Legea nr.189/2011);

​​ Hotărârea Parlamentului României nr.13/2006 pentru aprobarea reglementărilor specifice de acordare a Semnului Onorific "Vulturul României" şi a condiţiilor de organizare a sărbătoririi Zilei Semnului Onorific "Vulturul României" (modificată prin Legea nr.189/2011);

​​ Legea nr.391/2004 privind Semnul Onorific "Răsplata Muncii în Serviciul Public" (modificată prin Legea nr.189/2011);

​​ Hotărârea Guvernului nr. 167/2005 pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Semnul Onorific „Răsplata Muncii în Serviciul Public” (modificată prin Legea nr.189/2011).