Ordinul, crucea şi medalia naţională „Serviciul Credincios”

Scurt istoric

O primă distincţie purtând numele de „Serviciul Credincios” este medalia pe care domnitorul Carol I o instituie în aprilie 1878 şi care se încadrează în primul sistem de decoraţii pe care-l crează România independentă. Acesta cuprindea, pe lângă Ordinul „Steaua României”, două cruci şi patru medalii, printre care şi „Serviciul Credincios”. În 1906, vechii medalii i se adaugă şi o cruce, superioară ierarhic, ambele distincţii fiind organizate pe câte două clase. Ele răsplăteau „serviciile civile şi militare aduse Statului în toate ramurile activităţii publice”.

Prin Legea pentru Reorganizarea Ordinelor Naţionale Române promulgată prin Decretul Regal nr.1545 din 18 aprilie 1932, regele Carol al II-lea instituie Ordinul „Serviciul Credincios”, care se adăuga crucii şi medaliei deja existente. Iniţial acest ordin a avut numai cele trei grade superioare (mare cruce, mare ofiţer şi comandor) şi a fost plasat ierarhic deasupra „Stelei României”, iar numărul de cetăţeni români care puteau avea „Serviciul Credincios” era foarte redus (225). Pe 18 februarie 1937 Ordinului i se adaugă gradul de colan (cu 8 posibili decoraţi) şi cel de ofiţer (cu 300), ceea ce măreşte la 533 numărul cetăţenilor români care puteau fi decoraţi, la o populaţie de aproape 19.000.000. În ceea ce priveşte crucea şi medalia cu acest nume, ele îşi modifică forma, sunt organizate fiecare pe câte trei clase; crucea are un număr limitat la 15.000 de posesori iar medalia la 9.000 pentru clasele I şi II şi nelimitat pentru clasa a III-a.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 4354 din decembrie 1938 (Regulament al Legii Ordinelor şi Medaliilor Naţional conferite pe timp de război), ordinul, crucea şi medalia “Serviciul Credincios”, ca şi celelalte decoraţii naţionale şi militare, primesc însemne speciale, “de război”, putându-se conferi pentru fapte de arme.

După înlăturarea regelui Carol al II-lea (6 septembrie 1940) şi preluarea conducerii de către generalul Ion Antonescu care devine „Conducătorul Statului”, ordinele instituite de fostul suveran, fără a fi desfiinţate, practic nu se mai conferă. Pe timpul războiului din 1941-1945, doar crucea şi medalia „Serviciul Credincios” se acordă cu însemne „de război” unui mare număr de militari români sau din trupele aliate României.

Ca toate decoraţiile româneşti tradiţionale, şi ordinul, crucea şi medalia „Serviciul Credincios” sunt desfiinţate la începutul anului 1948 de către regimul comunist.

Prin Legea nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, ordinul, crucea şi medalia „Serviciul Credincios” au fost reinstituite.

Noul model al decoraţiei păstrează, cu mici diferenţe, forma iniţială a bijuteriei şi panglicii dar ordinul este plasat ierarhic sub „Steaua României”; el are cele cinci grade „clasice” (mare cruce, mare ofiţer, comandor, ofiţer şi cavaler), lipsindu-i gradul de colan şi având în plus gradul de cavaler. Are însemne deosebite pentru civili şi militari, precum şi „de război”.

Numărul cetăţenilor români care pot primi acest ordin este fixat la 5.550, repartizaţi astfel:

  • mari cruci: 120 pentru civili şi 30 pentru militari;
  • mari ofiţeri: 240 pentru civili şi 60 pentru militari;
  • comandori: 480 pentru civili şi 120 pentru militari;
  • ofiţeri: 1.200 pentru civili şi 300 pentru militari;
  • cavaleri: 2.400 pentru civili şi 600 pentru militari.

Toţi cavalerii Ordinului „Serviciul Credincios” sunt asimilaţi gradelor din armată şi primesc onorurile militare cuvenite, astfel:

  • gradul de cavaler al Ordinului este asimilat gradului de locotenent;
  • gradul de ofiţer al Ordinului este asimilat gradului de căpitan;
  • gradul de comandor al Ordinului este asimilat gradului de colonel;
  • gradul de mare ofiţer al Ordinului este asimilat gradului de general de brigadă;
  • gradul de mare cruce al Ordinului este asimilat gradului de general de divizie.

Crucea Naţională „Serviciul Credincios” este cea mai importantă distincţie care poate fi acordată persoanelor fără studii superioare; ea este echivalentă, ca importanţă, cu Ordinul Naţional „Steaua României” conferit persoanelor cu studii superioare.

Medalia Naţională „Serviciul Credincios” este a doua distincţie, ca importanţă, care poate fi conferită persoanelor fără studii superioare şi reprezintă echivalentul Ordinului cu acelaşi nume pentru persoanele cu studii superioare.