Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”

Cetăţeni români şi străini decoraţi cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”:

în grad de Mare Ofiţer, Comandor, Ofiţer, Cavaler.

Notă: daţi un "click" pe categoria subliniată deasupra şi apoi vizualizaţi fiecare pagină.

Instituţii şi aşezăminte publice decorate cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”:

 • în anul 2009, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti - Mare Ofiţer;
 • în anul 2010, Universitatea Naţionala de Teatru şi Film din Bucureşti - Ofiţer;
 • în anul 2010, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - Mare Ofiţer;
 • în anul 2010, Colegiul Naţional "Moise Nicoară” din Arad - Ofiţer;
 • în anul 2010, Colegiul Naţional "Andrei Şaguna” din Braşov - Ofiţer;
 • în anul 2010, Liceul Teoretic "Székely Mikó” din Sf. Gheorghe - Ofiţer;
 • în anul 2010, Colegiul Naţional "Matei Basarab” din Bucureşti - Ofiţer;
 • în anul 2010, Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr” din Bucureşti - Ofiţer;
 • în anul 2013, Academia de Studii Economice din Bucureşti - Comandor;
 • în anul 2014, Universitatea din Bucureşti - Mare Ofiţer;
 • în anul 2014, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - Mare Ofiţer;
 • în anul 2014, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti - Mare Ofiţer;
 • în anul 2014, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti - Mare Ofiţer;
 • în anul 2014, Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - Cavaler;
 • în anul 2015, Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Horia, jud. Constanţa - Cavaler;
 • în anul 2015, Şcoala Gimnazială din com. Cilibia, jud. Buzău – Cavaler;
 • în anul 2017, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi - Ofiţer;
 • în anul 2018, Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti - Mare Ofiţer;          
 • în anul 2018, Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” din Câmpulung (150 de ani) - Comandor;
 • în anul 2018, Colegiul Naţional „Ferdinand I” din Bacău (150 de ani) - Comandor;
 • în anul 2018, Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu” din Buzău (150 de ani) - Comandor;
 • în anul 2018, Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” din Caracal, Olt (150 de ani) - Comandor;
 • în anul 2018, Liceul Tehnologic „Independenţa” Calafat, Dolj (100 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” din Moineşti (150 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Brăila (150 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” din Buzău (150 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială din comuna Glodeanu Siliştea, Buzău (150 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială „Horea” din Cizer, Sălaj (150 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Alexandria, Teleorman (150 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (80 de ani) - Ofiţer;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială „Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Giurgiu (100 de ani) - Cavaler;
 • în anul 2018, Şcoala Gimnazială „Constantin Gerota” din Calafat, Dolj (100 de ani) – Cavaler;
 • în anul 2018, Academia de Studii Economice din Bucureşti - Mare Ofițer;
 • în anul 2018, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti - Comandor;
 • în anul 2018, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti - Comandor;
 • în anul 2018, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - Ofițer;
 • în anul 2018, Universitatea din Petroşani - Ofițer;
 • în anul 2018, Universitatea „Transilvania” din Braşov - Ofițer;
 • în anul 2018, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Cavaler. 

 Locuri vacante:

Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţer:

 •          prin decese – 2 locuri.

Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler:

 •          prin decese – 1 loc.