Ordinul şi medalia „Meritul Diplomatic”

Scurt istoric

Ordinul şi Medalia „Meritul Diplomatic” nu au fost iniţial cuprinse în Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, în condiţiile în care, nici înainte de 1948 şi nici înainte de 1990 nu au existat, în ţara noastră, distincţii special instituite pentru activitatea diplomatică.

În condiţiile funcţionării, în cadrul Camera Deputaţilor, în legislatura 2000-2004, a unei Comisii speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern în acest domeniu, s-a ţinut cont de dorinţa Ministerului Afacerilor Externe de a institui distincţii pentru diplomaţii români şi străini. Distincţiile urmau a omagia memoria omului politic şi diplomatului Nicolae Titulescu (1882-1941).

În urma adoptării Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, în care legiuitorul a prevăzut instituirea Ordinului „Nicolae Titulescu” clasele I, II şi III şi a Medaliei „Meritul Diplomatic” clasele I, II şi III, Comisia specială a Camerei Deputaţilor a decis examinarea posibilităţii armonizării acestor distincţii cu celelalte ordine şi medalii pe domenii de activitate, deja prevăzute în legea-cadru privind sistemul naţional de decoraţii al României. S-a ţinut cont şi de faptul că România se afla în plin proces de aderare la structurile euroatlantice, ceea ce presupunea încurajarea contactelor la nivel oficial inclusiv printr-o distincţie special instituită în acest sens.

Din raţiuni de simetrie faţă de distincţiile deja prevăzute în Art. 7 din Legea nr. 29/2000, s-a căzut de acord asupra titulaturii „Ordinul şi Medalia «Meritul Diplomatic»”, cu patru grade (de la Mare Ofiţer la Cavaler), respectiv trei clase. Cele două distincţii au fost introduse în sistemul naţional de decoraţii prin Legea nr. 181/2004, fiind apoi reglementate în detaliu prin Legea nr. 572/2004.

În conformitate cu prevederile legale, Ordinul „Meritul Diplomatic” se acordă „cetăţenilor români sau străini care au activat ori activează în Ministerul Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice şi consulare din ţara şi din străinătate, cu merite deosebite în promovarea politicii externe româneşti şi în consolidarea relaţiilor dintre România şi alte state sau organisme internaţionale”. În acelaşi timp, Medalia „Meritul Diplomatic” este o decoraţie care se poate acorda „cetăţenilor romani sau străini, cu rezultate meritorii, care au activat ori activează în Ministerul Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice şi consulare din ţara şi din străinătate”.

În lipsa oricărui antecedent cunoscut, „Meritul Diplomatic” a fost conceput ca o decoraţie nouă. Însemnul Ordinului „Meritul Diplomatic” are forma unei cruci cu braţe egale („de tip pisan”), emailată negru şi cu bordura emailată verde. Pe avers, medalionul este emailat negru, cu bordura emailată verde, pe care este aplicată stema României; între bratele crucii, lipite de acestea, este câte o ramură de laur, cu frunze reliefate (amintind motivele decorative ale ţinutei de ceremonie purtată, în mod tradiţional, de către diplomaţi). Pe revers, medalionul poartă deviza Diplomaţiei Române: „SEMPER FIDELIS PATRIAE", respectiv „2004” – reprezintând anul instituirii. Însemnul este surmontat de o semicunună din frunze de laur. Panglica este din rips moarat galben-pai, având, înspre margini (privind de la exterior spre interior), dungi de culoare albastru, galben închis şi roşu, lipite între ele, respectiv, în centru, o banda din fir auriu. Medalia „Meritul Diplomatic” are forma unui pătrat cu colţurile rotunjite, pe care se află însemnul Ordinului, înconjurat de raze. Pe revers se află un medalion circular, purtând inscripţia „MERITUL DIPLOMATIC”, respectiv „2004” – reprezintând anul instituirii. Panglica Medaliei este identică cu cea a Ordinului, cu excepţia benzii aurii din centru.

Ordinul şi Medalia „Meritul Diplomatic” au fost acordate în primă promoţie în 2007, la propunerea Ministrului Afacerilor Externe.