Ordinul şi medalia "Meritul Industrial şi Comercial"

Scurt istoric

Începuturile acestor distincţii urcă până în 1876, dată la care a fost înfiinţată Medalia „Bene Merenti”, menită să răsplătească meritele persoanelor care activau în domeniile artelor, ştiinţelor, industriei şi agriculturii.

După aproape patru decenii, în ultima parte a domniei regelui Carol I, s-a avut în vedere faptul că dezvoltarea economică a ţării presupunea totuşi o decoraţie aparte, care să răsplătească iniţiativa aducătoare de profit (alta decât cea din domeniul agricol). Prin Înaltul Decret Regal nr. 4794/1912 a fost înfiinţată Medalia „Meritul Comercial şi Industrial”, distincţie împărţită pe trei clase. Însemnul se prezenta sub forma unei medalii circulare, încărcată, pe avers, cu efigia regală (înconjurată de inscripţia „CAROL I REGE AL ROMÂNIEI”, totul fiind înscris într-o cunună de lauri), iar pe revers cu inscripţia „MERITUL COMERCIAL ŞI INDUSTRIAL” (între două steluţe). Medalia se ataşa, printr-un inel, de o panglică verde, străbătută central de o dungă galbenă.

Spre deosebire de „Meritul Cultural” sau „Meritul Agricol”, Medalia „Meritul Comercial şi Industrial” nu va mai fi completată printr-un ordin. Această situaţie va rămâne neschimbată până în 1948.

Instaurarea Republicii nu a atras după sine, instantaneu, înfiinţarea unor distincţii special consacrate unor domenii, clar departajate, ale vieţii civile. Activitatea în ansamblu a unei persoane putea fi recompensată, din 1948, prin „Ordinul Muncii”, iar din 1949, prin „Medalia Muncii” (acestea fiind, de altfel, printre primele distincţii ale R.P.R.); cele două distincţii vor fi modificate în 1965. Se adăuga aici, din 1951, după modelul sovietic, titlul de „Erou al Muncii Socialiste din R.P.R.” (beneficiarul primind, implicit, Medalia de aur „Secera şi Ciocanul” şi fiind plasat în fruntea ierarhiei persoanelor decorate din acea perioadă).

Spre deosebire de alte domenii care, în anii ’60-’70 ai secolului trecut, au fost evidenţiate prin instituirea unor distincţii specifice (precum „Meritul Cultural”, „Meritul Sportiv”, „Meritul Ştiinţific”), economia nu a avut o distincţie aparte. Meritele din acest domeniu erau răsplătite cu Ordinul şi Medalia Muncii, precum şi implicit, prin distincţii mai mult sau mai puţin importante, precum Ordinul „Victoria Socialismului” (1971), Medalia „Canalul Dunăre-Marea Neagră” (1984), respectiv insignele „Fruntaş în Întrecere”, „Maistru Instructor Emerit” etc.

După instaurarea, la sfârşitul anului 1989, a regimului democratic, distincţiile mai sus amintite au fost abrogate, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii. În această lege cadru sunt amintite, în categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate, Ordinul şi Medalia „Meritul Industrial şi Comercial”. Reglementate prin Legea nr. 392/2004, aceste două distincţii preiau denumirea Medaliei instituită în 1912, având patru grade (de la Mare Ofiţer la Cavaler), respectiv trei clase, şi acordându-se „cetăţenilor români sau străini cu merite deosebite sau meritorii în domeniile privind creşterea economică: industrie, energie, resurse minerale, producţia de apărare, comerţ cu bunuri şi servicii”. Textul legal prevede şi posibilitatea acordării Ordinului, în mod excepţional, „unităţilor care funcţionează în subordinea şi în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din ţară sau din străinătate”.

Din decoraţia aflată în uz înainte de 1948, s-au păstrat, în principiu, numai culorile panglicii. Însemnul propriu-zis a fost conceput în totalitate. Astfel, pentru însemnul Ordinului s-a folosit o cruce cu brate egale şi despicate la vârfuri, emailată negru, încărcată, pe avers, central, cu o altă cruce (cu brate egale şi despicate la varfuri, confectionată din argint lustruit); pe însemn este aplicat un caduceu înaripat, înconjurat de o roată dinţată (în jumătatea superioară) şi de o semicunună formată din frunze de stejar şi de laur (în jumătatea inferioară), legate în partea de jos cu o fundă. Pe revers apare inscripţia „MERITUL INDUSTRIAL ŞI COMERCIAL”, iar pe braţul vertical, în partea superioară, anul 1912, iar în partea inferioară, anul 2000. Însemnul Medaliei poartă, pe avers, în centru, un caduceu înaripat şi înconjurat de o roată dinţată (în jumătatea superioară) şi de o semicunună din frunze de stejar şi laur (în jumătatea inferioară). Pe revers apare inscripţia: „1912 / MERITUL / INDUSTRIAL / ŞI / COMERCIAL / 2000”. Ordinul reia panglica distincţiei din 1912, în vreme ce, pentru panglica Medaliei, s-au adăugat, pe fiecare margine, câte o bandă îngustă de culoare neagră.

Primele decorări cu „Meritul Industrial şi Comercial” au avut loc la sfârşitul anului 2006, când s-au conferit mai multe distincţii membrilor conducerii Băncii Naţionale a României.