Ordinul şi medalia "Meritul pentru Învăţământ"

Scurt istoric

Antecedentele distincţiilor acordate pentru merite în educaţie merg până în 1876 – dată la care s-a înfiinţat Medalia „Bene Merenti” (care răsplătea meritele persoanelor ce activau în domeniile artelor, ştiinţelor, industriei şi agriculturii etc.).

Lui Spiru Haret, ministru al instrucţiunii publice şi al cultelor, îi revine meritul de a iniţia, în 1898, Medalia „Răsplata Muncii pentru Învăţământul Primar”, precum şi, în 1900, Medaliile „Răsplata Muncii pentru Învăţământul Secundar”, respectiv Medalia „Răsplata Muncii pentru Învăţământul Profesional”. Aceste trei medalii se vor unifica, rezultând Medalia „Răsplata Muncii pentru Învăţământ”. Decoraţia se prezenta sub forma unei medalii circulare, cu efigia regală înconjurată de inscripţia „CAROL I REGE AL ROMÂNIEI”. Pe revers era redată inscripţia „CA / RĂSPLATĂ / MUNCII / PENTRU / ÎNVĂŢĂMÂNT”, în interiorul unei cununi din frunze de stejar. Surmontată de o cunună formată din frunze de laur, medalia se ataşa de o panglică de culoare roşie, având în centru o dungă albă, având o treime din lăţimea panglicii.

Această medalie îşi va înceta existenţa în 1931 (o dată cu medaliile „Bene Merenti” şi „Răsplata muncii pentru biserică”), în momentul instituirii Ordinului şi Medaliei „Meritul Cultural”. Împărţit pe categorii, „Meritul Cultural” va răsplăti şi meritele pentru „Şcoală” – este vorba de Categoria „F”, având panglica albă, cu trei benzi roşii, panglică care era comună atât pentru Ordin, cât şi pentru Medalie.

Odată cu anul 1948 şi instituirea sistemului de decoraţii republican, meritele din domeniul educaţiei vor fi răsplătite – la fel ca şi celelalte categorii de merite – prin Ordinul şi Medalia Muncii (instituite în 1948, respectiv 1949). În 1950, se vor înfiinţa titlurile de „Profesor Emerit”, respectiv „Învăţător Emerit”. Spre deosebire de alte domenii care, în anii ’60-’70 ai secolului trecut, au fost evidenţiate prin instituirea unor distincţii specifice (precum „Meritul Cultural” şi „Meritul Sportiv”), educaţia nu va avea o distincţie specifică. Meritele din acest domeniu puteau fi recompensate, de la caz la caz, prin acordarea Ordinului (cu trei clase) şi Medaliei „Meritul Ştiinţific” (cu o clasă), distincţii înfiinţate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 737/1966. De altfel, atât Ordinul, cât şi Medalia „Meritul Ştiinţific” aveau în însemnele lor, ca element central, simbolul cărţii – ceea ce accentua ideea de răsplătire a meritelor din domeniul educaţiei.

După instaurarea, la sfârşitul anului 1989, a regimului democratic, distincţiile mai sus amintite au fost abrogate, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii. În această lege cadru sunt amintite, în categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate, Ordinul şi Medalia „Meritul pentru Învăţământ”. Reglementate prin Legea nr. 220/2004, aceste două distincţii au câte patru grade (de la Mare Ofiţer la Cavaler), respectiv trei clase. Nu a fost preluată denumirea decoraţiei iniţiale (adică cea abrogată în 1931), ci s-a compus una nouă, prin simetrie faţă de celelalte distincţii pe domenii de activitate. În paralel, actualul Ordin „Meritul Cultural” (reglementat prin Legile nr. 8/2003 şi nr. 591/2003) nu mai conţine categoria pentru „Şcoală”, pe care a avut-o ordinul iniţial.

Cele două distincţii au preluat însă panglica Medaliei „Răsplata Muncii pentru Învăţământ” – care a revenit însă Ordinului „Meritul pentru Învăţământ”. În acelaşi timp, panglica Medaliei actuale are tot panglică roşie, însă cu două benzi albe, în loc de una singură.

Ordinul şi Medalia „Meritul pentru Învăţământ” sunt decoraţii care se pot acorda „cetăţenilor romani, personalului didactic, de cercetare ştiinţifică şi altor categorii de persoane care au merite deosebite sau meritorii în dezvoltarea învăţământului de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare şi în cercetarea ştiinţifică sau au contribuit la strângerea legăturilor dintre instituţiile de învăţământ din străinătate şi cele din România”.

Nou creat, însemnul Ordinului se prezintă sub forma unei cruci cu braţe egale, emailată alb, având capetele crucii lăţite la margini şi braţele arcuite. Pe avers este redată o cunună ovală din frunze de laur, emailată verde şi cu fructe roşii, care suprapune capetele braţului orizontal într-un basorelief accentuat şi pare a se plasa sub capetele bratului vertical; pe braţul vertical apare o torţă arzând. Pe reversul însemnului, emailat în întregime în alb, se află inscripţia, cu litere aurite, „MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 1898 – 2000” (datele sunt separate de text prin câte o steluţă). Însemnul Medaliei are o formă circulară, având redată, pe avers, o cunună deschisă din frunze de laur, în centrul căreia este redată o torţă aprinsă. Pe revers apare inscripţia: „MERITUL / PENTRU /  ÎNVĂŢĂMÂNT / 1898 – 2000”.

Ordinul şi Medalia „Meritul pentru Învăţământ” au fost acordate în primă promoţie în 2004, la propunerea Ministrului Educaţiei şi Cercetării.