Ordinul şi medalia "Meritul Sanitar"

Scurt istoric

În anul 1913 statul român a instituit Crucea “Meritul Sanitar”, distincţie menită a răsplăti personalul medical specializat, ca şi persoanele care au ajutat voluntar spitalele şi lazaretele de îngrijire a militarilor şi civililor bolnavi de holeră, în timpul celui de-al doilea Război Balcanic (1913). Însemnul era constituit dintr-un cerc prelungit printr-o cruce cu braţele egale, înconjurată de raze, purtând deasupra coroana regală. Aversul era emailat în roşu de culoarea sângelui, purtând efigia în profil a reginei Elisabeta. Reversul, în metalul însemnului, purta inscripţia „MERITUL SANITAR”, între monograma regelui Carol I şi anul „1913”. Panglica, de culoare albă, avea două benzi roşii înspre margini. Crucea “Meritul Sanitar”, era împărţită pe trei clase: cl. I (de aur), cl. a II-a (de argint), cl. a III-a (de bronz). Decoraţia a căpătat statut de distincţie militară în timpul Primului Război Mondial, prin adăugarea pe panglică a unei cununi de frunze de stejar şi de laur, ovală. În preziua celui de-al doilea Război Mondial (1938), aspectul panglicii de război s-a modificat din nou, cununa dispărând, dar fiind adăugate la panglică, pe margini, cele două benzi marginale ale decoraţiilor de război, din fir de aur lat de 3 mm. În acelaşi timp, însemnul de pace era conservat în aspectul avut în 1913, anul instituirii.

Tot pentru a răsplăti eforturile personalului medical a fost instituit, în 1917, Ordinul “Crucea Regina Maria”; ambele decoraţii amintite erau organizate pe câte trei clase şi, până în 1947, au constituit distincţiile specifice acestui domeniu.

După abrogarea tuturor vechilor decoraţii româneşti, pentru personalul medical şi sanitar a fost creat, în 1969, Ordinul “Meritul Sanitar, organizat pe trei clase, precum şi medalia cu acelaşi nume, care avea o singură clasă.

 Legea nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României prevede a se institui, printre decoraţiile civile pe domenii de activitate, şi Ordinul şi Medalia “Meritul Sanitar”. Ca toate decoraţiile care fac parte din această categorie, şi acestea au ordinul organizat pe patru grade şi medalia pe trei clase. În ceea ce priveşte forma distincţiei, ea preia forma generală a Crucii “Meritul Sanitar” din 1913, ca cea mai veche distincţie specifică pentru domeniul medical. Atât la Ordinul cât şi la Medalia “Meritul Sanitar”, în locul efigiei în profil a reginei Elisabeta, pe aversul însemnului s-a aşezat un toiag al lui Esculap (simbolul medicinii). Coroana regală a modelului iniţial a fost înlocuită cu o cunună de frunze de laur, emailată în verde, de care se agaţă şi panglica. Spre deosebire de celelalte decoraţii civile pe domenii de activitate, Ordinul şi Medalia “Meritul Sanitar” se acordă atât civililor, cât şi militarilor; însemnul şi panglica sunt comune pentru civili şi pentru militari, cu excepţia miniaturilor, care sunt deosebite (rozete/barete). Ordinul şi Medalia “Meritul Sanitar” au şi variantă de război, în care fiecare panglică primeşte pe margine câte o bandă marginală din fir de aur.

Datorită complexităţii şi importanţei aparte pe care o are actul medical pentru întreaga populaţie a ţării, era firesc ca domeniul medical să beneficieze de o decoraţie proprie, specifică. Luând în considerare tocmai complexitatea activităţii medicilor (inclusiv prin performanţele ştiinţifice realizate), s-a considerat necesar ca ordinul să fie rezervat în exclusivitate cadrelor cu pregătire medicală superioară, medalia urmând a fi acordată personalului sanitar cu studii medii sau personalului de îngrijire şi întreţinere din cadrul instituţiilor medicale.